De veertien projecten op de zorgtuin

1. Levend leren op de zorgtuin voor de basisschool: pompoenen kweken voor de voedselbank.

2. Levend leren op de zorgtuin voor de basisschool : samen-leven met de bijen. De imker van de zorgtuin geeft bijenles op school. Onder begeleiding van de imker, luisteren en kijken de leerlingen naar de onverstoorbare bedrijvigheid van het bijenvolk... op de zorgtuin en natuurlijk mogen ze ook een likje honing proeven. Ook werd er namens de bijenvolken en de imker een hoeveelheid zorgtuin honing aan de voedselbank geschonken. De leerlingen zijn zeer onder de indruk van het bezoek op de voedselbank, het abstracte begrip armoede werd opeens levend. Door deze projecten verbreden de leerlingen hun sociale horizon en zetten zich daadwerkelijk in voor een maatschappelijk doel.

3.Van de rolstoelvriendelijke plantbakken op de tuin, wordt door de ouderen dankbaar gebruik gemaakt. Het is een officieel onderdeel van het activiteiten programma van het zorgcentrum de Borkel.. Gedurende de gehele zomer komen de cliënten van de Borkel met vrijwilligers van de Borkel naar de zorgtuin, om te werken in de hoge bakken en gewoon te genieten. Vanuit de zorgtuin zijn er steeds twee vrijwilligers aanwezig voor thee en begeleiding. 
De zorgtuin wordt in de toekomstvisie van de Dorpsraad en WMO raad omschreven als een initiatief dat de samenhang in het dorp versterkt. 

 

4.De kruidentuin: kruiden worden verzorgd en geoogst o.a. de verse muntthee waar vrijwilligers en bezoekers van genieten. Tevens betekenen de kruiden in de hoge bloembakken een extra positieve prikkeling van geur en beleving voor de oudere bezoeker. 

5. Bloemenvreugde: een vijftal Veerwegbewoners brengt, als vrijwilligers van de zorgtuin, trouw de zelfgekweekte bloemen naar het zorgcentrum en naar ouderen in de buurt. Dit versterkt de onderlinge contacten zowel in het huis, de buurt als ook met de zorgtuin. 

6.Onderhoud zorgtuin: gedurende het hele seizoen wordt de tuin perfect door vrijwilligers onderhouden: groot groen onderhoud van borders, bomen en wegen, gras gemaaid, fruitbomen gesnoeid enz.. Niet alleen de bezoekers genieten van de groei en bloei in de goed verzorgde tuin, ook de omgeving en alle gebruikers van de projecten worden door dit werk gesteund. 

7.Het jongerenprogramma op de zorgtuin: er zijn o.a. door contacten met Jeugd en Gezin, er is een inhoudelijke brochure en de jongerenproeftuin is het bezoeken waard!

8.Er worden een aantal maatschappelijke stages (MAS) verzorgd op en rond de zorgtuin. Vanuit deze stages worden nieuwe gezichtspunten door de leerlingen gevormd over natuur en de maatschappij.

9. Kindermoestuin voor kinderen met en zonder beperking. Kinderen ervaren direct het groei en bloeiproces in de natuur en door samen te werken vallen verschillen weg. 

10. Zorgarrangement met preventief karakter: voorkomen dat jongeren in de jeugdhulpverlening belanden. Dit tuinprogramma kan als extra ondersteuning naast het reguliere onderwijs gevolgd worden. 

11. Vanuit de zorgtuin wordt actief geparticipeerd in landelijke overleg organen met betrekking tot groen in de samenleving o.a. Natuurkaravaan en Veldwerk 

12. Rondleidingen, lezingen voor geïnteresseerden over de opzet van de zorgtuin, op aanvraag h.w.vandort@planet.nl.

Moestuincursus voor kinderen met/zonder beperking in samenwerking met NSGK en gesteund door Welkoop Gorssel. In het voorjaar van 2014 is in de zorg tuin Gorssel de jeugdmoestuin gestart onder leiding van Monique, vrijwilligster van de zorgtuin. Ieder kind vindt het leuk een eigen tuintje te hebben. Het is heel gewoon om je groente in de supermarkt te kopen of bij de groenteboer. Het is natuurlijk veel leuker een zaadje in de grond te stoppen, en dan vervolgens te zien dat er een plantje gaat groeien die je zelf kunt oogsten. Als afsluiting van deze leuke en leerzame middagen hebben de kinderen zelf soep van de groenten gekookt. Het oogsten was een feest: andijvie op schoot en reuze bieten uit de grond wroeten! De kinderen hebben de groenten mee naar huis genomen, wat zullen ze trots zijn dit vanavond op hun bord terug te vinden. Alle deelnemers zijn geslaagd voor het ‘groene vinger diploma’, dat smaakt naar meer! 

13. Wajong jongeren werken onder begeleiding in de moestuin

14. Opzetten van schooltuin 

 Henk ontvangt wethouder Trix van der Linden.

 

Bezoekers en vrijwilligers van de zorgtuin hebben meegewerkt aan het onderzoek van Alterra door middel van het invullen van een vragenlijst ‘naar effecten van groen’ op de zorgtuin. De response was zeer positief. Het resultaat van dit onderzoek wordt februari 2014 door Alterra, onderzoeksbureau Wageningen, gepresenteerd. Klik hier voor het onderzoek.